Thesis Committees

Co-Chairs

 • Chris T Stuart
 • Leah Willemin

Budget and Communication

 • Archit Kaushik
 • Nick Paganelli

Branding

 • Miguel Hidalgo
 • Nicolas Hernandez
 • Pratheek Irvathur
 • Aarati Akkapeddi
 • George Neequaye
 • Alyssa Shea
 • Joyce Zheng
 • Jason Barrera
 • Feifei Wu
 • Erica Guo

Website

 • Mario Dcunha
 • Juan Herrera
 • Barsha Maharjan
 • Yu Tian

Floorplan

 • Philipp Schmitt
 • Yin Hu
 • Yuxin Zhong
 • Ting Fang Cheng

Lighting Design

 • Lavonne Sun
 • Longze Xia
 • Lio Chang

Technology

 • Jackie Wu
 • Yi Hsin Chang
 • Jason Chen
 • Varapong Techapanichgul

Exhibition

 • Carla Molins Pitarch
 • Julie Byers
 • Menghe Li

Interactive Showcase

 • Luqi Nie
 • Srishti

Symposium

 • Aakanksha Aggarwal
 • Yan Wu

Performance

 • Xueting Yang
 • Xiaoyu Liu

Scheduling

 • Lauren Malkani
 • Yue Yu
 • Danielle Beecham
 • Ke Ding

Promotion

 • Neeraja Mathur
 • Jason Agyekum
 • Fran Astudillo
 • Chanel Luu Hai
 • Yujie Jiang
 • Nicole Lloyd

Documentation

 • Franky Wang
 • Haiyuan Jiang
 • Haley Mittlestaedt
 • Zach Bruce
 • Ruixi Zhang
 • Xi Pan
 • Jenni Wu

Setup

 • Youchun Zhang
 • Yiming Liao
 • Yixun Wang
 • Wen Chi Huang
 • Jungu Guo
 • Yishi Deng
 • Yanbin Song
 • Elizabeth Ho
 • Milan Gary
 • Li Chen
 • Young Tae Yoon
 • Earl Chavisa
 • Babloo

Breakdown

 • Dario Navarez
 • Weilin Li
 • Zhaohong Xia
 • Kevin Fan
 • Ta Kai Shueh
 • Yimei Zhu
 • Jin Liu
 • Qizhao Chen
 • Yao Huang
 • Yasong Li
 • Alya Alqarni

Support

 • Yiqin Ma
 • Tresson Canley
 • Minhye Kwak
 • Nathan Koch
 • Yuemei Zhang
 • Radu Dutzan
 • Marcus Banks

Catering

 • Lucy Wu
 • Maddy Siriouthay
 • Rudiampai
 • Sara Birchard

Facilities

 • Ivy Cheng
 • Yifan Wang
 • Xu Han

Thesis Faculty

Studio

 • Anezka Sebek
 • Anthony Deen
 • Aya Karpinska
 • Ayodamola Okunsiende
 • Benjamin Norskov
 • Chris Romero
 • Christine Sugrue
 • David Carroll
 • Ernesto Klar
 • Harpreet Sareen
 • James Auger
 • Jess Irish
 • Jesse Harding
 • Katherine Moriwaki
 • Liza Stark
 • Marisa Jahn
 • Mattie Brice

Writing

 • Andrew Zornoza
 • Anna Harsanyi
 • Barbara Morris
 • Chris Prentice-Popkin
 • Danielle Jackson
 • Ethan Silverman
 • Jessica Marshall
 • Loretta Wolozin
 • Louisa Campbell
 • Mark Stafford

Special Thanks

 • John Sharp, Program Director, MFADT
 • Sven Travis, Former Program Director, MFADT
 • Katherine Moriwaki, Thesis Exhibition Director, MFADT
 • Richard The, Thesis Exhibition Director, MFADT
 • Harpreet Sareen, Thesis Interactive Showcase Director, MFADT
 • David Carroll, Thesis Interactive Showcase Director, MFADT
 • Melanie Crean, Thesis Symposium Director, MFADT
 • Jess Irish, Thesis Symposium Director, MFADT
 • Anne Gaines, Dean, School of Art, Media, and Technology